เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับว่า SIM สามารถจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมทางการตลาดและอีเว้นต์ รวมถึงแบบสอบถามที่จัดทำโดย SIM ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัวปี 2012 และนโยบายการปกป้องข้อมูลของพวกเรา

กรุณาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.simge.edu.sg/contact-us/personal-data-protection-act/ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการปกป้องข้อมูลของพวกเรา ซึ่งรวมถึงแนวทางหากคุณต้องการยกเลิกความต้องการในการจัดเก็บ ใช้งาน หรือเปิกเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ